Kalibrácie elektronických meracích a revíznych prístrojov

Ochrana osobných údajov

Zákazník objednaním výkonu kalibrácie súhlasí, že kalibračné laboratórium uchováva osobné údaje len v rozsahu nutnom pre vedenie účtovníctva podľa požiadaviek Finančnej správy SR, údaje nutné k vystaveniu certifikátu o vykonanej kalibrácii a údaje pre kontakt so zákazníkom.

Kalibračné laboratórium tieto údaje považuje za dôverné.

Kalibračné laboratórium tieto údaje môže poskytnúť len po písomnom vyžiadaní Finančnej správy SR, príslušného súdu SR a kontrolným orgánom SR, ktoré majú tú právomoc do týchto údajov nahliadnuť.