Kalibrácie elektronických meracích a revíznych prístrojov

O nás

Kalibračné laboratórium Pavol Hamerlík – H. P. Kalibrácie je akreditované SNAS na kalibrácie pod registračným číslom 637 s číslom osvedčenia o akreditácii č. K-120.

Filozofia

Filozofiou nášho kalibračného laboratória je spokojnosť zákazníka, spoľahlivosť a ústretovosť k zákazníkom pri zachovaní rozumnej ceny za poskytnuté služby.

Pracovisko

Kalibrácie vykonávame v stálom kalibračnom laboratóriu alebo na mieste u zákazníka kalibračnými technikmi s dlhoročnou praxou.

Vykonávame kalibrácie meradiel:

 • Jednosmerné a striedavé voltmetre, ampérmetre, ohmmetre
 • Multimetre
 • Meradlá frekvencie (čítače)
 • LCR metre
 • Revízne prístroje
 • Analyzátory siete
 • Wattmetre
 • Osciloskopy
 • Generátory a oscilátory
 • Meranie modulácie AM a FM
 • Kalibrátory napätia, prúdu, odporu, kapacity a indukčnosti
 • Laboratórne zdroje
 • Procesné kalibrátory
 • Meradlá teploty simuláciou TC článkov
 • Meradlá teploty simuláciou RTD odporu
 • Dekády odporu, kapacity a indukčnosti
 • Prúdové bočníky
 • Zdroje VN napätia do 40 kV
 • Stopky analógové a digitálne
 • a iné meradlá zodpovieme na dopyt

O nás

O nás

Výrobcovia meradiel:

FLUKE, CHAUVIN ARNOUX, METREL, METRA Blansko, BENNING, BEHA, ELECTRON, SONEL, UNI-T, ETCR, MEGGER, CHROMA, TTi, Milwaukee, TEKTRONIX, METERMAN, STATRON, HEWLETT PACKARD, AGILENT, SUMMIT, TENMA, ILLKO, APPA, AMPROBE, AXIOMET, BRYMEN, CENTER, PROVA, ROHDE&SCHWARZ, KIKUSUI, LeCroy, LUTRON, RIGOL, RTO, KYORITSU, ESCORT, EXTECH, HAKKO, GW INSTEK, HIOKI, HAMEG, MASTECH, KEITHLEY, KEYSIGHT, GOSSEN METRAWATT, METEX a iných výrobcov.


Kalibrácie vykonávame spravidla do 24 hodín po dni prijatia a podľa objemu meradiel v prijatej zákazke a dohodou.

Pri plánovaní kalibrácií v našom kalibračnom laboratóriu garantujeme že meradlo bude skalibrované včas podľa dojednania so zákazníkom, ak tomu nebudú brániť iné dôvody ako závada na meradle, prípadne servisné dostavenie meradla podľa špecifikácie výrobcu.

Plánované kalibrácie do 24 až 48 hodín vykonávame bez zbytočných príplatkov a certifikát (kalibračný list) o vykonanej kalibrácii je odovzdaný s kalibrovaným meradlom bez príplatku za jeho vystavenie.