Kalibrácie elektronických meracích a revíznych prístrojov

O nás

Naše kalibračné laboratórium sa zaoberá výkonom kalibrácie meradiel elektrických veličín.

Prax

Naši pracovníci majú dlhoročnú prax a skúsenosti z pôsobenia v akreditovaných kalibračných laboratóriách s potrebnými osvedčeniami na výkon kalibrácií meradiel.

Filozofia

Filozofiou nášho kalibračného laboratória je spokojnosť zákazníka, spoľahlivosť a ústretovosť k zákazníkom pri zachovaní rozumnej ceny za poskytnuté služby.

Pracovisko

Naše pracovisko má svoje etalóny naviazané na (medzi)národné etalóny ako Slovenský metrologický ústav Bratislava a iné akreditované kalibračné laboratóriá, ktoré splňujú naše špecifické požiadavky.

O nás O nás