Kalibrácie elektronických meracích a revíznych prístrojov

Služby

Vykonávame kalibrácie meradiel elektrických veličín:


Revízne prístroje

Multimetre

(voltmetre, ampérmetre, ohmmetre)

Kliešťové ampérmetre

(multimetre)

Wattmetre

Meradlá RLC

Osciloskopy

Čítače

Dekády

(odporové, kapacitné, indukčné)

Kalibrátory teploty

Laboratórne zdroje

Sieťové analyzátory

Meradlá izolácie

Meradlá zemného odporu

Iné meradlá na vyžiadanie

Kalibrácie meradiel použivaných revíznymi technikmi vykonávame spravidla do 24 až 48 hodín v cene kalibrácie meradla.
Do našej akreditácie v prípade požiadavky na akreditovanú kalibráciu podľa ISO/IEC17025 Vám túto kalibráciu zabezpečíme.

V prípade záujmu neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou pre vypracovanie cenovej ponuky.
Certifikát o kalibrácii je v cene za výkon kalibrácie.