Kalibrácie elektronických meracích a revíznych prístrojov

Certifikáty

V súčasnej dobe sa pracovisko pripravuje na akreditáciu.

Neakreditované meranie:

Pre zákazníkov čo nemajú zavedený systém kvality, alebo taký systém kvality, ktorý nepožaduje jednoznačne náväznosť používaných meradiel podľa normy ISO/IEC 17 025. Tu spadajú všetci revízni technici, servis a iné fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú povinnosť voči zákonu o metrológii a príslušnej vyhláške o určených meradlách.

Akreditované meranie podľa ISO/IEC 17025:

Všetci, ktorí majú zavedený systém kvality nariaďujúci mať meradlá kalibrované v systéme ISO/IEC 17025.